Bądź przedsiębiorczy

Bądź przedsiębiorczy

Wsparcie pomostowe

wtorek, 11 marca 2014 12:40

Informujemy, iż w dniach 12-19.03.2014 przyjmujemy wnioski o Podstawowe wsparcie pomostowe. Informacje techniczne dotyczące przygotowania wniosku zostały wysłane drogą elektroniczną.

   

Ostateczna lista rankingowa

wtorek, 21 stycznia 2014 13:51

W związku z akceptacją prac KOW publikujemy Ostateczną listę rankingową - pobierz.

   

Podstawowa lista rankingowa

czwartek, 07 listopada 2013 09:35

W dniu dzisiejszym zostały zatwierdzone przez IP2 wyniki prac Komisji Oceny Wniosków o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej.

Do pobrania - Podstawowa lista rankingowa.

   

Wnioski o dotacje - informacje bieżące

czwartek, 12 września 2013 09:12

Łącznie otrzymaliśmy 45 wniosków, po weryfikacji formalnej wszystkie został skierowane do dalszej oceny. Wczoraj, tj. w środę 11.09.2013 rozpoczęła prace Komisja. Eksperci będą pracować nie dłużej niż do 24.09.2013. Zgodnie z Regulaminem przyznawania środków finansowych po zakończeniu prac sporządzimy protokół i przekażemy go do IP2 (WUP Opole). Szacujemy, iż Podstawowa lista rankingowa będzie umieszczona na stronie projektu w drugim tygodniu października.

   

Wnioski o dotacje

wtorek, 13 sierpnia 2013 13:09

Wnioski o przyznanie jednorazowej dotacji inwestycyjnej przyjmowane będą w dniach 02.09-06.09.2013r. w godzinach pracy biura. Można je będzie składać osobiście lub przesłać pocztą.

Szczególowe wskazówki dotyczące poprawnego ich przygotowania zostaną Państwu przesłane mailem.

Do pobrania:

wniosek - pobierz

biznes plan - pobierz

harmonogram - pobierz

   

Informacje bieżące

wtorek, 13 sierpnia 2013 12:36

12.08.2013 zakończyliśmy szkolenia w ostatniej grupie. Do końca sierpnia realizowane będą indywidualne konsultacje wniosku o dotację. Po drugim spotkaniu z doradcą w Biurze projektu można odbierać zaświadczenia o zakończeniu udziału w module szkoleniowo-doradczym. Są one obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dotację.

   

Ostateczna lista uczestników projektu

poniedziałek, 17 czerwca 2013 12:15

Ostateczna lista uczestników projektu - pobierz. Osoby, które uzyskały powyżej 60% punktów, a nie są w gronie 26 najlepszych kobiet i 22 najlepszych mężczyzn stanowią osoby rezerwowe.

Do osób, które składały odwołania wysyłamy listy zawierające kartę z ponownej oceny.

Do osób zakwalifikowanych wyślemy wiadomość e-mial z dalszymi "roboczymi" informacjami.

Pomocniczo numery wniosków - pobierz.

   

Wstępna lista uczestników projektu

czwartek, 06 czerwca 2013 12:13

W związku z zakończeniem prac przez Komisję Rekrutacyjną przygotowano Wstępną listę kandydatów - pobierz.

Zgodnie z zapisami Regulaminu rekrutacji:

- osoby, których kandydatury zostały odrzucone zostaną poinformowane o przyczynie odrzucenia i będą mogły odwołać się od tej decyzji. Za dzień doręczenia Kandydatowi zawiadomienia z informacją o odrzuceniu jego kandydatury będzie uznawany dzień wysłania wiadomości e-mail lub nadania faksu (kontakt zgodnie z Formularzem zgłoszeniowym),

- kandydat do uczestnictwa w Projekcie, który w wyniku przeprowadzonej rekrutacji nie zakwalifikował się do Projektu może, w terminie do 3 dni roboczych licząc od dnia otrzymania przez niego informacji o odrzuceniu kandydatury, dostarczyć do Biura Projektu pisemne odwołanie od decyzji Komisji Rekrutacyjnej. Odwołania złożone niezgodnie z ww. warunkami nie podlegają rozpatrzeniu przez Komisję Rekrutacyjną.

   

Informacja dla kandydatów

środa, 17 kwietnia 2013 12:55

Szanowni Państwo,

informujemy, iż w dniu 05.04.2013r. miała miejsce kontrola projektu ze strony Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu, która dotyczyła prowadzonego przez Uniwersytet w dniach 04-11.01.2013 naboru ekspertów - członków komisji, oceniającej Państwa wnioski. Przyczyną kontroli było odrzucenie przez UO oferty jednego z kandydatów na eksperta. WUP badał prawidłowość odrzucenia tej oferty, co wstrzymało prace związane z rekrutacją. W ciągu tygodnia otrzymamy decyzję w tej sprawie i będziemy mogli zakończyć proces rekrutacji.

Przepraszamy Państwa za powstałe opóźnienie.

   

Ocena formalna

czwartek, 14 marca 2013 11:26

W dniu dzisiejszym wysyłamy ostatnie listy do osób, mających braki formalne podlegające poprawie/uzupełnieniu. W razie niejasności co do poprawek prosimy o kontakt telefoniczny.

Na chwilę obecną żaden wniosek nie został odrzucony ze względów formalnych. Brak kontaktu z naszej strony oznacza iż wniosek danej osoby jest poprawny pod względem formalnym.

 

   

Zakończenie rekrutacji

środa, 27 lutego 2013 10:29

W dniu 22.02.2013r. zakończona została rerutacja do projektu. Złożono 87 wniosków. Są one obecnie sprawdzane pod względem formalnym. Zgodnie z regulaminem w przypadku błędów podlegających poprawie/uzupełnieniu będziemy Państwa pisemnie wzywać do ich poprawy/uzupełnienia. Pod koniec przyszłego tygodnia umieścimy listę osób, których wnioski przeszły ocenę formalną.

   

Spotkanie informacyjne w Nysie

środa, 13 lutego 2013 09:57

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Nysie. Odbędzie się ono 19.02.2013r. o godz. 11.30. Miejsce to Powiatowy Urząd Pracy w Nysie przy ul. Słowiańskiej 19 "Klub pracy". Szczegóły dotyczące spotkania oraz zgłoszenia na stronie PUP Nysa. Zapraszamy.

   

Konsultacje w Opolu

wtorek, 12 lutego 2013 11:36

Informujemy, iż istnieje możliwosć konsultacji indywidualnych w razie wątpliwości co do zapisów Regulaminów projektu. Zapraszamy codziennie do Biura Projektu od poniedziałku do piątku w godzianch 9-14.

   

Spotkanie informacyjne w Namysłowie

piątek, 08 lutego 2013 11:17

Zapraszamy na spotkanie informacyjne w Namysłowie. Odbędzie się ono 14 lutego o godz. 11.00. Szczegóły na stronie Starostwa. Po spotkaniu możliwa jest indywidualna konsultacja z pracownikiem naszego projektu.

   

Spotkania informacyjne w Prudniku

piątek, 08 lutego 2013 11:03

Zapraszamy na spotkania informacyjne w Prudniku. Odbędą się 14, 15, 18 i 19.02, zawsze o godz. 9.00. Miejsce spotkań to Lokalny Punkt Informacyjny w Prudniku, ul. Kościuszki 73a. Po spotkaniu w dniu 19.02 będzie miał dodatkowo miejsce dyżur pracownika naszego projektu. Zapraszamy. Szczegóły na stronie Starostwa.

   

Strona 1 z 2